More Fun With SelectSmart:


Do you know Filosofer? Try the IQ quizzes
poll Cast your vote! Take this Philosophy Poll: Filosofer

espanol. Selectores y diversion para hispanohablantes

Rate Filosofer


5=best, 0=poor
testimonial
Will Filosofer get your results right? You can also rate on the results page.

Currently Trending Philosophy Selectors
More popular selectors: Mouseover for information

Ethical Philosophy Selector

Which famous philosopher do yo

Classical Philosophy Selector

Age of Purity Quiz

Choose your philosopher

What's Your Animal Demon Spiri

Philosophy of Religion

Choose your favorite metaphysi

What is your Enneagram type?

The Dead Philosopher Adventure

Alignment test

Philotypes(TM:-)

Philo-sonality THE ULTIMATE TE

What were you in a past life?

Are you a Fascist?

What philosopher/philosophy do

What type of book are you?

Individual or Collectivist?

Sociological Theories/Philosop

Whats your ethical philosophy?

What is your point of view tow

Early American Philosophies

Inglehart cultural ideology se

What is your political orienta

How open minded are you?

What Kind Of Mind Do I Have?

Enneagram Test Part 2

Which Famous Person Are You Si

Political Orientation Selector

Which famous philosopher do yo

The Celestine Prophecy Drama

Objectivism, Nietzscheanism or

Do you deserve to die?

Political Philosopher Selector

Esoteric and Arcane Faculty Ad

Are you insane?

What is your political delinea

Choose your perfect government

Worldview of the Future

What Ghost are you?

What element are you?

Personality

Are you an antisemite?

Alter-Ego Philosophy

Which Hegel's Phenomenology of

What is your governing philoso

World Views and Ideologies

What is your stance on meta-et

Elements of Personality

What Rank SHOULD I give you?

What are you?

What Kind of Multiple Are You?

Would Locke become romanticall

Intellectual thoughts of Wisdo

Christian Philosophy

Are You Happy?

Integration Ability Selector

what are you worth?

Personality Stats

Authoritarianism

American Patriot

Test of Darkness

Do You deserve life?

Determinism

smartness selector

The Stupidity Selector

Neotaoist Test

G-unit Q&A

Filosofer

Ultima-Genisis, or building th

Which philosopher are you?


Which ethical/political philos

Are you an anti-semite?

Empistemological Style


TOK presentation summary

PHI215

PHI215


''What is my animal DNA?'' per

Don't See It? Find All The Philosophy Pages Here.

SelectSmart.com logo
PhilosophyFilosofer
4 from 2 votes. turnphone
See 107 visitors' top results
A SelectSmart.com Philosophy Selector by critical rationalist, created March 2002.
Disclaimer.
         cookies

 Your first question is below. 

Create your own new selector like this one ...it's quick, easy and mobile-friendly.


1. Det finns en icke-värdslig - högre - tillvaro än den vi lever i och som vi bör sträva efter snarare än den värdsliga?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

2. Det är rätt att offra 10 människor i syfte att rädda 100 människor?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

3. Vi bör tygla våra lustar och begär i syfte att nå högre dygder?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

4. Den starke har rätten att skapa sin egen framgång på bekostnad av den svage
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

5. Det är vi människor som själva, aktivt, skapar vår verklighet snarare än en historiskt determinerad lag
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

6. Det är möjligt att utifrån sina egna personliga handlingsdeviser härleda en objektiv moral som är giltig för alla människor.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

7. Den enda rättigheten vi har som människor att bli skyddade mot fysiskt våld mot vår person och vår egendom
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

8. En människa har rätten att uttrycka sin åsikt, oavsett vad den är
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

9. Människan är ursprungligen och av naturen lika mycket värda
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

10. Det finns en historiskt determinerad samhällsutveckling som det är vår moraliska skyldighet att acceptera och följa
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

11. Det bör råda en absolut jämlikhet (ekonomisk, politisk, social etc.)
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

12. Det är inget fel i att använda våld för att uppnå den rätta moraliska ordningen?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

13. Om en handling är moraliskt riktig eller ej sitter i betraktarens öga?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

14. Demokrati är något vi INTE bör eftersträva
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

15. Människan har någon form av "moraliskt sinne"?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

16. Makt, materiella tillgångar etc. är oviktigt
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

17. Gott är detsamma som lustfyllt
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

18. Lycka är det högsta goda (d.v.s. en handling kan inte vara god om den i slutändan inte strävar efter att generera lycka)
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

19. Statens/världens lycka är viktigare än den enskilde individens?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

20. Vi bör vara rationella snarare än att gå efter våra känslor
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

21. Vi kan inte från undersökningar om hur den mänskliga naturen är sluta oss till hur vi bör agera.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

22. Vi bör värdera andras lycka exakt lika mycket som vi värderar vår egen personliga lycka
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

23. Vi människor är inte ett mål i oss själva utan enbart en del av ett större mål
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

Now that you've answered the questions, go to the
Show Me My Results! button below.

Just for fun, predict what your #1 result will be. Your prediction will not influence your results.All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site