Mobile Users: 1st Question ▶
Share turnphone  Hold Mobile Device Horizontally

Does this selector give you ideas?
Make A Politics Selector.
Make your selector on any topic here. It's free, fun and easy. Newly created selectors are featured on SelectSmart.com.
Make A Politics Flowchart.
A flowchart is a visual and printable selector. Make yours on any topic here. It's free, fun and easy.

More Fun With SelectSmart:
Which excellent anime & manga should you have your eyes on? Anime & Manga Selector

Are you good in bed? Is your partner?

The right running shoes for you.

Your best college values!
Here's how to tell if you are in the right religion for you.

The career that you are best suited for is...

New or used, best smartphone for you!

Which car or truck is best for you?
Know the US cities that you'd most love and those you'd most hate: City Selector
PoliticsPolskie Partie Polityczne
3 from 10 votes.
See 4,014 visitors' top results
A SelectSmart.com Politics Selector by ja, created September 2004.
Jest to test mający wyszukać dla ciebie odpowiednią partię do głosowania. Odpowiedzi partii nie wynikają jednak tylko z programów politycznych i z wypowiedzi liderów, ale także z praktyki ich dzialania. Jest to teścik nieoficjalny, dlatego proszę nie mieć do mnie pretensji o "złe" wyniki. Pytania i propozycje zmian proszę kierować na mój mail vaik@wp.pl Disclaimer.
Privacy info.

The first selector question is below.

1. Posłowie powinni być wybierani na zasadzie: jeden okręg - jeden posełPrioritize your choice above:
High Medium Low

2. Należy zlikwidować SenatPrioritize your choice above:
High Medium Low

3. Kara śmierci powinna zostać przywróconaPrioritize your choice above:
High Medium Low

4. Pobór do wojska należy w pełni zastąpić armią zawodowąPrioritize your choice above:
High Medium Low

5. Osobom fizycznym należy obniżyć podatkiPrioritize your choice above:
High Medium Low

6. Służba zdrowia powinna być bezpłatnaPrioritize your choice above:
High Medium Low

7. Należy podnieść płacę minimalnąPrioritize your choice above:
High Medium Low

8. Trzeba wprowadzić zakaz handlu w niedzielę w hipermarketachPrioritize your choice above:
High Medium Low

9. Należy zliberalizować Kodeks PracyPrioritize your choice above:
High Medium Low

10. Prywatyzacja odbyła się zbyt szybkoPrioritize your choice above:
High Medium Low

11. Trzeba wprowadzić jeszcze jedną stawkę podatku od osób fizycznych dla ludzi najlepiej zarabiających w wysokości 50%Prioritize your choice above:
High Medium Low

12. Musimy domagać się reparacji wojennych od NiemiecPrioritize your choice above:
High Medium Low

13. Wstąpienie do UE było dobrodziejstwem dla PolskiPrioritize your choice above:
High Medium Low

14. Polska jest bezpieczniejsza należąc do struktur NATOPrioritize your choice above:
High Medium Low

15. Projekt Konstytucji UE przyjęty przez Konwent powinien zostać także przyjęty przez PolskęPrioritize your choice above:
High Medium Low

16. Wojska polskie nie powinny były brać udziału w interwencji w IrakuPrioritize your choice above:
High Medium Low

17. Aborcja z przyczyn społecznych powinna być dozwolonaPrioritize your choice above:
High Medium Low

18. Należy wprowadzić małżeństwa homoseksualne lub inną formę zrównującą związki jednopłciowe z dwupłciowymiPrioritize your choice above:
High Medium Low

19. Eutanazja powinna zostać zalegalizowanaPrioritize your choice above:
High Medium Low

20. Należy zalegalizować tzw. "miękkie" narkotykiPrioritize your choice above:
High Medium Low

21. Państwo powninno prowadzić aktywną politykę w zakresie rolnictwaPrioritize your choice above:
High Medium Low

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Results! button below.
Currently Trending Politics Selectors
More popular selectors: Mouseover for information

2024 Presidential Candidate Selector

Your American Politics Predicted

Congressional Candidate Selector

Which Past US President Do You Resemble?

Landmark Supreme Court Decision Maker

POLITICAL PHILOSOPHY--determin

Ideology Selector

Choosing a Political Party

The Most Comprehensive Politic

Conservative or Liberal

European Political Ideologies

Political Party

What is your Political Ideolog

Political Beliefs

Supreme Court Justices (Rehnqu

Political Spectrum Self-Test

Determine What Type of Sociali

Are you a Republican or a Demo

Find out your own political id

What Political Party are You?

Political Compass

Democrat or Republican?

Liberal Democrat or Conservati

Are you Far Left, Right or sma

Which economic school do you b

What Kind of Anarchist are you

What Type of Feminist Are You?

Democrat or Republican?

Which Australian Political Par

Are you more Democrat or Repub

Are you Conservative or Libera

Political Economy/Philosophy S

Foreign Policy Philosophy

Political Party chooser---Repu

Politiskt test- vilken ideolog

Racism Selector

What American party are you cl

Political Affiliation Survey

Which UK party are you closest

What ideology are you?

Political Roots

U.S. Political Region Selector

Choose your American Political

What kind of conservative are

HOW PUNK/ANARCHIST ARE YOU?

British Political Parties

Canadian Political Parties

Your Leftist Ideology

Political

Which Canadian party do you ag

Australian Political Party Sel

Which Dictator Are You?

What kind of liberal are you?

Which Terrorist Organization I

Who Should I Vote For in the N

What American political factio

What kind of Conservative are

Which Israeli Political Party

What type of libertarian are y

Socialist Party compatibility

Middle East Political Opinion

What philosophy do you follow?

Should you vote Libertarian?

What place do you have in your

Pick A Political Party

ideologitest

In which of the nine political

Which Nazi are you?!

Which of the eight major ideol

What Political Party should yo

The BEST Unbiased Political Id

American Foreign Policy Tradit

International Agenda Selector

Political Spectrum Test

What is your political worldvi


What school of anarchist thoug

What type of leftist are you?

Political Faction Quiz

Are you Left Wing or Right Win

What ideology do you agree wit


Interview questions

Obama Decision Tree

Blackmun Evolution on Abortion

Model

Unexpected consequences

Virginia's Law Making Process

Explain how a law is made.

Security Council Involvement O

How a Law is Passed in New Hol

Don't See It? Find All The Politics Pages Here.


Let's see if Polskie Partie Polityczne gets your results right.

Do you know about Politics?
Write about it in The Post.
Selector of the moment:
Cookies Consent Policy & Privacy Statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site