Currently Trending Politics Selectors
More popular selectors: Mouseover for information

2024 Presidential Candidate Selector

Your American Politics Predicted

Congressional Candidate Selector

Which Past US President Do You Resemble?

Landmark Supreme Court Decision Maker

POLITICAL PHILOSOPHY--determin

Ideology Selector

Choosing a Political Party

The Most Comprehensive Politic

Conservative or Liberal

European Political Ideologies

Political Party

What is your Political Ideolog

Political Beliefs

Supreme Court Justices (Rehnqu

Political Spectrum Self-Test

Determine What Type of Sociali

Are you a Republican or a Demo

Find out your own political id

What Political Party are You?

Political Compass

Democrat or Republican?

Liberal Democrat or Conservati

Are you Far Left, Right or sma

Which economic school do you b

What Kind of Anarchist are you

What Type of Feminist Are You?

Democrat or Republican?

Which Australian Political Par

Are you more Democrat or Repub

Are you Conservative or Libera

Political Economy/Philosophy S

Foreign Policy Philosophy

Political Party chooser---Repu

Politiskt test- vilken ideolog

Racism Selector

What American party are you cl

Political Affiliation Survey

Which UK party are you closest

What ideology are you?

Political Roots

U.S. Political Region Selector

Choose your American Political

What kind of conservative are

HOW PUNK/ANARCHIST ARE YOU?

British Political Parties

Canadian Political Parties

Your Leftist Ideology

Political

Which Canadian party do you ag

Australian Political Party Sel

Which Dictator Are You?

What kind of liberal are you?

Which Terrorist Organization I

Who Should I Vote For in the N

What American political factio

What kind of Conservative are

Which Israeli Political Party

What type of libertarian are y

Socialist Party compatibility

Middle East Political Opinion

What philosophy do you follow?

Should you vote Libertarian?

What place do you have in your

Pick A Political Party

ideologitest

In which of the nine political

Which Nazi are you?!

Which of the eight major ideol

What Political Party should yo

The BEST Unbiased Political Id

American Foreign Policy Tradit

International Agenda Selector

Political Spectrum Test

What is your political worldvi


What school of anarchist thoug

What type of leftist are you?

Political Faction Quiz

Are you Left Wing or Right Win

What ideology do you agree wit


Interview questions

Obama Decision Tree

Blackmun Evolution on Abortion

Model

Unexpected consequences

Virginia's Law Making Process

Explain how a law is made.

Security Council Involvement O

How a Law is Passed in New Hol

Don't See It? Find All The Politics Pages Here.

More Fun With SelectSmart:


Rate Latarnik Wyborczy - Symulacja Polityczna 2015


5=best, 0=poor

Will Latarnik Wyborczy - Symulacja Polityczna 2015 get your results right? You can also rate on the results page.

Are you on Team Biden, Team Trump or Team Other? Say why in the SelectSmart.com Post.

espanol. Selectores y diversion para hispanohablantes

SelectSmart.com logo
PoliticsLatarnik Wyborczy - Symulacja Polityczna 2015
0 from 0 votes.
See 36 visitors' top results
A SelectSmart.com Politics Selector by MKG, created May 2015.
Porwnanie pogldw kandydatw na prezydenta w grze PBF Disclaimer.

The first question is below.


1. W wyborach do Sejmu powinny zosta wprowadzone jednomandatowe okrgi wyborcze, w ktrych mandat zdobywa tylko jeden kandydat z najwiksz liczb gosw.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

2. Senat naley zlikwidowa
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

3. Naley ograniczy do dwch liczb kadencji, przez ktre urzd mog sprawowa prezydenci miast, burmistrzowie i wjtowie. Kwestia: wana
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

4. Polska powinna postulowa na arenie midzynarodowej przekazanie ofensywnego sprztu wojskowego Ukrainie.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

5. Polska powinna wspiera pogbienie integracji europejskiej w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i obronnej.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

6. Polska powinna w wikszym stopniu angaowa si finansowo we wspieranie rozwoju pastw najuboszych.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

7. W Polsce naley przywrci zasadnicz sub wojskow.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

8. Polska powinna dy do zapewnienia staej obecnoci znaczcych si NATO na terenie naszego kraju.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

9. Stosowanie metody zapodnienia pozaustrojowego in vitro powinno by prawnie zakazane.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

10. W Polsce powinna zosta wprowadzona moliwo zawarcia zwizku partnerskiego przez pary jedno- i dwupciowe
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

11. Fundusz Kocielny powinien zosta zastpiony dobrowolnym odpisem podatkowym na rzecz zwizkw wyznaniowych.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

12. Rodzice szeciolatkw powinni mie wybr, czy posa swoje dzieci do szkoy, czy do przedszkola.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

13. Kada rodzina powinna otrzymywa comiesiczne wsparcie finansowe od pastwa przez minimum rok od narodzin dziecka.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

14. Skadka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zosta znacznie podniesiona, aby dostarczy wicej rodkw do systemu opieki zdrowotnej.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

15. Naley powrci do wieku emerytalnego sprzed reformy emerytalnej z 2011 roku (65 lat dla mczyzn i 60 lat dla kobiet).
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

16. Naley zlikwidowa KRUS, by obj rolnikw powszechnym systemem emerytalnym
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

17. Dotacje oraz inne formy pomocy publicznej na rzecz grnictwa wgla kamiennego powinny by stopniowo wstrzymywane.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

18. Polska powinna zrezygnowa z przyjcia euro.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

19. Najbogatsi obywatele powinni paci wysze podatki ni obecnie.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

20. Polska powinna dotowa ze rodkw publicznych rozwj odnawialnych rde energii.
  
  
  
  No preference  
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

Just for fun, predict what your #1 result will be. Your prediction will not influence your results.

Now that you have answered all the questions, continue to the
Show Me My Results! button below!
All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site