Mobile Users: 1st Question ▶
Share turnphone  Hold Mobile Device Horizontally

Does this selector give you ideas?
Make A Politics Selector.
Make your selector on any topic here. It's free, fun and easy. Newly created selectors are featured on SelectSmart.com.
Make A Politics Flowchart.
A flowchart is a visual and printable selector. Make yours on any topic here. It's free, fun and easy.

More Fun With SelectSmart:
Which excellent anime & manga should you have your eyes on? Anime & Manga Selector

Are you good in bed? Is your partner?

The right running shoes for you.

Your best college values!
Here's how to tell if you are in the right religion for you.

The career that you are best suited for is...

New or used, best smartphone for you!

Which car or truck is best for you?
Know the US cities that you'd most love and those you'd most hate: City Selector
PoliticsLatarnik Wyborczy - Symulacja Polityczna 2015
0 from 0 votes.
See 33 visitors' top results
A SelectSmart.com Politics Selector by MKG, created May 2015.
Porównanie poglądów kandydatów na prezydenta w grze PBF Disclaimer.
Privacy info.

The first selector question is below.

1. W wyborach do Sejmu powinny zostać wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze, w których mandat zdobywa tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

2. Senat należy zlikwidować
Prioritize your choice above:
High Medium Low

3. Należy ograniczyć do dwóch liczbę kadencji, przez które urząd mogą sprawować prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Kwestia: ważna
Prioritize your choice above:
High Medium Low

4. Polska powinna postulować na arenie międzynarodowej przekazanie ofensywnego sprzętu wojskowego Ukrainie.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

5. Polska powinna wspierać pogłębienie integracji europejskiej w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i obronnej.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

6. Polska powinna w większym stopniu angażować się finansowo we wspieranie rozwoju państw najuboższych.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

7. W Polsce należy przywrócić zasadniczą służbę wojskową.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

8. Polska powinna dążyć do zapewnienia stałej obecności znaczących sił NATO na terenie naszego kraju.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

9. Stosowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro powinno być prawnie zakazane.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

10. W Polsce powinna zostać wprowadzona możliwość zawarcia związku partnerskiego przez pary jedno- i dwupłciowe
Prioritize your choice above:
High Medium Low

11. Fundusz Kościelny powinien zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem podatkowym na rzecz związków wyznaniowych.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

12. Rodzice sześciolatków powinni mieć wybór, czy posłać swoje dzieci do szkoły, czy do przedszkola.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

13. Każda rodzina powinna otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe od państwa przez minimum rok od narodzin dziecka.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać znacznie podniesiona, aby dostarczyć więcej środków do systemu opieki zdrowotnej.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

15. Należy powrócić do wieku emerytalnego sprzed reformy emerytalnej z 2011 roku (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet).
Prioritize your choice above:
High Medium Low

16. Należy zlikwidować KRUS, by objąć rolników powszechnym systemem emerytalnym
Prioritize your choice above:
High Medium Low

17. Dotacje oraz inne formy pomocy publicznej na rzecz górnictwa węgla kamiennego powinny być stopniowo wstrzymywane.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

18. Polska powinna zrezygnować z przyjęcia euro.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

19. Najbogatsi obywatele powinni płacić wyższe podatki niż obecnie.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

20. Polska powinna dotować ze środków publicznych rozwój odnawialnych źródeł energii.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Results! button below.
Currently Trending Politics Selectors
More popular selectors: Mouseover for information

2024 Presidential Candidate Selector

Your American Politics Predicted

Congressional Candidate Selector

Which Past US President Do You Resemble?

Landmark Supreme Court Decision Maker

POLITICAL PHILOSOPHY--determin

Ideology Selector

Choosing a Political Party

The Most Comprehensive Politic

Conservative or Liberal

European Political Ideologies

Political Party

What is your Political Ideolog

Political Beliefs

Supreme Court Justices (Rehnqu

Political Spectrum Self-Test

Determine What Type of Sociali

Are you a Republican or a Demo

Find out your own political id

What Political Party are You?

Political Compass

Democrat or Republican?

Liberal Democrat or Conservati

Are you Far Left, Right or sma

Which economic school do you b

What Kind of Anarchist are you

What Type of Feminist Are You?

Democrat or Republican?

Which Australian Political Par

Are you more Democrat or Repub

Are you Conservative or Libera

Political Economy/Philosophy S

Foreign Policy Philosophy

Political Party chooser---Repu

Politiskt test- vilken ideolog

Racism Selector

What American party are you cl

Political Affiliation Survey

Which UK party are you closest

What ideology are you?

Political Roots

U.S. Political Region Selector

Choose your American Political

What kind of conservative are

HOW PUNK/ANARCHIST ARE YOU?

British Political Parties

Canadian Political Parties

Your Leftist Ideology

Political

Which Canadian party do you ag

Australian Political Party Sel

Which Dictator Are You?

What kind of liberal are you?

Which Terrorist Organization I

Who Should I Vote For in the N

What American political factio

What kind of Conservative are

Which Israeli Political Party

What type of libertarian are y

Socialist Party compatibility

Middle East Political Opinion

What philosophy do you follow?

Should you vote Libertarian?

What place do you have in your

Pick A Political Party

ideologitest

In which of the nine political

Which Nazi are you?!

Which of the eight major ideol

What Political Party should yo

The BEST Unbiased Political Id

American Foreign Policy Tradit

International Agenda Selector

Political Spectrum Test

What is your political worldvi


What school of anarchist thoug

What type of leftist are you?

Political Faction Quiz

Are you Left Wing or Right Win

What ideology do you agree wit


Interview questions

Obama Decision Tree

Blackmun Evolution on Abortion

Model

Unexpected consequences

Virginia's Law Making Process

Explain how a law is made.

Security Council Involvement O

How a Law is Passed in New Hol

Don't See It? Find All The Politics Pages Here.


Let's see if Latarnik Wyborczy - Symulacja Polityczna 2015 gets your results right.

Do you know about Politics?
Write about it in The Post.
Selector of the moment:
Cookies Consent Policy & Privacy Statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site