SelectSmart.com®
Before you decide
Over 20,000 selectors
Did you know?
Politics is one of 80-plus selector categories here. Thousands have joined SelectSmart.com and as members have created over 20,000 selectors including this selector.
Cookies Consent Information
Share
PoliticsIdeologiskt test - hur pass konservativ är Du?
2 from 19 votes.
1,112 visitors' top results
Created March 2001.
A SelectSmart.com Selector by Emil M Holmström
Detta QUIZ undersöker hur pass konservativt lagd Du är. Naturligtvis går det alltid svårt att definiera helt ut vad som är politiskt rätt och fel, men förhoppningen är att detta QUIZ skall ge lite av en vägledning; hur pass konservativ är Du egentligen i värdefrågorna? Skicka mig gärna kommentarer och/eller eventuell kritik.
Items from Amazon.com you might like.
See the poll based on this selector.
This SelectSmart.com Politics selector, a free online personality quiz, is a creation of Emil M Holmström and for amusement purposes only. See the author's other creations, if any. The implicit and explicit opinions expressed here are the author's. SelectSmart.com does not necessarily agree.
The first selector question is below.

1. Återfinns människans minsta naturliga gemenskap i familjen?
Prioritize your choice above: High Medium Low

2. Skall staten sträva efter att ta ansvar i värdefrågor?
Prioritize your choice above: High Medium Low

3. Är traditioner och sedvänjor något viktigt?
Prioritize your choice above: High Medium Low

4. Har en andlig fattigdom sin rot i uppbrytandet från gamla levnadsmönster?
Prioritize your choice above: High Medium Low

5. Är den allmänna värnplikten ett självklart ansvar gentemot fosterlandet?
Prioritize your choice above: High Medium Low

6. Skall staten ta ett ansvar för frågor som t.ex. miljöfarliga utsläpp?
Prioritize your choice above: High Medium Low

7. Bör samhällets ansvar främst handla om förvaltandet av kultur, folk och tradition?
Prioritize your choice above: High Medium Low

8. Skall demokrati införas som genom stegvisa och försiktiga reformer (för att undvika snabba samhällsförändringar)?
Prioritize your choice above: High Medium Low

9. Är statliga subventioner/bidrag ibland nödvändiga?
Prioritize your choice above: High Medium Low

10. Är acceptansen för alternativa samlevnadsformer ett hot mot familjen?
Prioritize your choice above: High Medium Low

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Results! button below.

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.

More Fun With SelectSmart:
Which excellent anime & manga should you have your eyes on? Anime & Manga Selector

Are you good in bed? Is your partner?

The right running shoes for you.

Your best college values including online.
Here's how to tell if you are in the wrong religion.

The career that you are best suited for is...

New or used, best smartphone for you!

Which car or truck is best for you?
Cast your vote! Take this Politics Poll based on Ideologiskt test - hur pass konservativ är Du?
Know the US cities that you'd most love and those you'd most hate: City Selector


What Are Your Thoughts On Politics?
Write About Politics Here.


Test Your
Politics IQ

Ideologiskt test - hur pass konservativ är Du? Knowledge Quizzes

Politics
Create a link to these questions for Ideologiskt test - hur pass konservativ är Du? from a social network:
Share
Cookies Consent Policy & Privacy Statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site
Welcome Quibblo.com quiz fans!


SelectSmart.com What career is best for you? Choose one:
A career suiting your talents
A career for a HS diploma
A high-paying gig economy job

SelectSmart.com What place is ideal for your next move?
Where would you rather live?