Privacy Info
Share
Anime Poll: Which MHA student are you? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphAnimeAnime Poll: Which MHA student are you?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which MHA student are you?" by frogsgf.

Choose from this list:

Katsuki Bakugo
Izuku Midoriya
Yuga Aoyama
Mina Ashido
Tenya Iida
Tsuyu Asui
Ochaco Uraraka
Mashirao Ojiro
Denki Kaminari
Eijiro Kirishima
Koji Koda
Rikido Sato
Mezo Shoji
Kyoka Jiro
Hanta Sero
Fumikage Tokoyami
Shoto Todoroki
Toru Hagakure
Minoru Mineta
Momo Yaoyorozu
Mirio Togata
Nejire Hado
Tamaki Amajiki
Neito Monoma
Hitoshi Shinso

   

  Find hundreds of polls on every topic here:
See the very newest polls here