Comics Poll: What Tsubasa character are you? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
Comics Poll: What Tsubasa character are you? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graph   
ComicsComics Poll: What Tsubasa character are you?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "What Tsubasa character are you?" by johnny pires.
Translate:

Choose from this list:

Genzo Wakabayashi

Makoto Soda

Hiroshi Jito

Ryo Ishizaki

Jun Misugi

Hikaru Matsuyama

Shingo Aoi

Taro Misaki

Tsubasa Ozora

Syun Nitta

Kojiro Hyuga

Masao/Kazuo Tachibana

Ken Wakashimazu

Hajime Taki

Shingo Takasugi

Mamoru Izawa

Teppei Kisugi

Takeshi Sawada

Kazuki Sorimachi

Mitsuru Sano

Akai Tomeya

Yuzo Morisaki

Takeshi Kishida

Urabe Hanji

Kazumasa Oda

   


See the newest and search for polls here: