SelectSmart.com

Privacy info. Share

Tests Partiguide Folkpartiet Liberalerna Politics Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
Knowledge Quiz based upon Partiguide, the Politics selector quiz by Fredrik Holmgren.
Test your knowledge of:
Folkpartiet Liberalerna
Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or you're not sure. Your score will be calculated on the next page.
Your first question is below.

TRUE
FALSE

Skall Sverige vara en marknadsekonomi?

TRUE
FALSE

Bör skattetrycket sänkas?

TRUE
FALSE

Bör fackföreningsrörelsen få mindre makt än idag?

TRUE
FALSE

Skall arbetstiden kortas via lagstiftning?

TRUE
FALSE

Skall Sverige gå med i Nato?

TRUE
FALSE

Skall Sverige på sikt avskaffa det militära försvaret?

TRUE
FALSE

Skall Sverige gå med i EMU?

TRUE
FALSE

Skall Sverige ta emot fler flyktingar och invandrare än idag?

TRUE
FALSE

Bör Sverige höja U-hjälpen snarast?

TRUE
FALSE

Skall den kristna etiken betonas i skolans läroplan?

TRUE
FALSE

Skall homosexuella kunna prövas som adoptivföräldrar?

TRUE
FALSE

Skall den svenska alkoholpolitiken bli mindre restriktiv?

TRUE
FALSE

Skall monarkin avskaffas i Sverige?

TRUE
FALSE

Bör det vara tidigare betyg i skolan?

TRUE
FALSE

Bör det bli fler friskolor?

TRUE
FALSE

Bör Sverige införa vårdnadsbidrag?

TRUE
FALSE

Skall kärnkraften avskaffas snarast?

TRUE
FALSE

Bör kriminalpolitiken i Sverige bli hårdare?

TRUE
FALSE

Skall bolag kunna driva offentligt finansierad sjukvård?

TRUE
FALSE

Bör värnplikten avskaffas?

TRUE
FALSE

Bör Sverige gå ur ur EU

TRUE
FALSE

Skall prostitution (köp) vara kriminaliserat?

TRUE
FALSE

Skall U-hjälpen sänkas?

TRUE
FALSE

Bör det bli svårare att göra abort?
Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.