Privacy
information
Share
Survey Says: Top which yaoi manga suits you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 9 which yaoi manga suits you? results of 650 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for which yaoi manga suits you?.

#1 30.2%
 
boku no high spec kareshi-sama [Yotsuashi]
#2 15.5%
 
red hood [Haji]
#3 12.9%
 
seishun girigiri outline [Enoki Gorou]
#4 11.1%
 
principle [Sachimo]
#5 10.3%
 
okosama star [Aomiya Kara]
#6 8.9%
 
bebe-san no koibito [Katsura Komachi]
#7 5.7%
 
sasaki to miyano [Harusono Syou]
#8 2.9%
 
tadatada suki to iu dake de [Tokita Honoji]
#9 2.5%
 
teru teru bouzu tere bouzu [Yukue Moegi]

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.