Privacy
information
Share
Survey Says: Top Vilken typ av lutheran är du? results, Religion Survey Selectsmart.com
  
ReligionThe top 10 Vilken typ av lutheran är du? results of 69 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Vilken typ av lutheran är du?.

#1 27.5%
 
Högkyrklighet (Synoden eller dyl.)
#2 26.1%
 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
#3 18.8%
 
Lutherska Konkordiekyrkan
#4 11.6%
 
Bibeltrogna Vänner
#5 5.8%
 
Lutherska Bekännelsekyrkan
#6 4.3%
 
Svenska Kyrkan
#7 2.9%
 
Väst-laestadianism
#8 2.9%
 
Öst-laestadianism
#9 0.0%
 
Herrnhutism
#10 0.0%
 
Kyrkliga Förbundet

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.