Shop for special discounts on Politics books and things at

Other most searched for Politics selectors you may like.
PoliticsPolskie Partie Polityczne
3 from 10 votes. 4,009 visitors' top results Created September 2004.
A SelectSmart.com Selector
By ja
Jest to test mający wyszukać dla ciebie odpowiednią partię do głosowania. Odpowiedzi partii nie wynikają jednak tylko z programów politycznych i z wypowiedzi liderów, ale także z praktyki ich dzialania. Jest to teścik nieoficjalny, dlatego proszę nie mieć do mnie pretensji o "złe" wyniki. Pytania i propozycje zmian proszę kierować na mój mail vaik@wp.pl
Items from Amazon.com you might like.
This SelectSmart.com Politics selector, a free online personality quiz, is a creation of ja and for amusement purposes only. The implicit and explicit opinions expressed here are the author's. SelectSmart.com does not necessarily agree.
Post your comment about this selector. This SelectSmart.com Politics selector, a free online personality quiz, is a creation of ja and for amusement purposes only. The implicit and explicit opinions expressed here are the author's. SelectSmart.com does not necessarily agree.
To post comments & to save your results, become a member. SelectSmart.com It's free, fast and easy.
1. Posłowie powinni być wybierani na zasadzie: jeden okręg - jeden posełPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
2. Należy zlikwidować SenatPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
3. Kara śmierci powinna zostać przywróconaPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
4. Pobór do wojska należy w pełni zastąpić armią zawodowąPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
5. Osobom fizycznym należy obniżyć podatkiPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
6. Służba zdrowia powinna być bezpłatnaPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
7. Należy podnieść płacę minimalnąPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
8. Trzeba wprowadzić zakaz handlu w niedzielę w hipermarketachPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
9. Należy zliberalizować Kodeks PracyPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
10. Prywatyzacja odbyła się zbyt szybkoPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
11. Trzeba wprowadzić jeszcze jedną stawkę podatku od osób fizycznych dla ludzi najlepiej zarabiających w wysokości 50%Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
12. Musimy domagać się reparacji wojennych od NiemiecPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
13. Wstąpienie do UE było dobrodziejstwem dla PolskiPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
14. Polska jest bezpieczniejsza należąc do struktur NATOPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
15. Projekt Konstytucji UE przyjęty przez Konwent powinien zostać także przyjęty przez PolskęPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
16. Wojska polskie nie powinny były brać udziału w interwencji w IrakuPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
17. Aborcja z przyczyn społecznych powinna być dozwolonaPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
18. Należy wprowadzić małżeństwa homoseksualne lub inną formę zrównującą związki jednopłciowe z dwupłciowymiPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
19. Eutanazja powinna zostać zalegalizowanaPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
20. Należy zalegalizować tzw. "miękkie" narkotykiPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority
21. Państwo powninno prowadzić aktywną politykę w zakresie rolnictwaPrioritize your choice above:
Low Priority High Priority

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.


More fun with selectors:

Considerations before choosing a big-screen TV

The best cities to meet opposite sex singles

Your 24 best weight loss diet options

Are you good in bed? Is your partner?

Who are the best and worst presidents ever?

Your best college value isn't where you'd guess

Match up with a presidential candidate.

New or used, best smartphone for you!

The right running shoes for you.

Free Online Life Coach Advice

High earning jobs for low energy people

Which of over car or truck is best for you?


Make A Cool Politics Flowchart...
with our free, easy-to-use flowchart maker. Politics quiz fans will enjoy using your flowchart here on SelectSmart!


Politics
Create a link to these questions for Polskie Partie Polityczne from a social network:
Share
Ask SelectSmart
Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site