SelectSmart.com logo
turnphone
Politicsideologitest

Translate:
3 from 61 votes.
See 5,483 visitors' top results
A SelectSmart.com Politics Selector by Fredrik Holmgren, created April 2001. I det här testet kan du få redan på vilken av de största politiska ideologierna du har mest gemensamt med.
Disclaimer.

         cookies

 Your first question is below. 

Create your own new selector like this one ...it's quick, easy and mobile-friendly.


1. En statligt planerad och styrd ekonomi är det bästa ekonomiska systemet.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

2. Marknadsekonomin är det bästa ekonomiska systemet
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

3. En blandekonomi med både marknadsmekanismer och statligt styrning är det bästa ekonomiska systemet.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

4. Utbildning och sjukvård är en rättighet som skall tillfalla alla oavsett deras ekonomiska situation.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

5. Det är bra att fackföreningar har stort inflytande över ett lands politik.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

6. Fackföreningar bidrar endast till att försämra ekonomins funktionssätt.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

7. Skatterna bör höjas, speciellt för de med höga inkomster.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

8. Skatterna bör sänkas för alla.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

9. Skatter är i praktiken statligt organiserad stöld.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

10. Den generella välfärden bör avskaffas, och medborgarna få köpa sin välfärd på marknaden.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

11. Endast det offentliga skall driva sådant som skola, sjukvård och omsorg.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

12. Privata aktörer skall kunna driva offentligt finansierade välfärdstjänster.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

13. Det bästa för en nation är om den är etniskt och kulturellt homogen.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

14. Öppna gränser och ett mångkulturellt samhälle bör vara ett politiskt mål.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

15. Abort är en absolut rättighet för kvinnan.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

16. Staten bör framhäva kristendomen framför andra trosuppfattningar.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

17. Homosexualitet skall från staten ses som likvärdigt med heterosexualitet.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

18. Dagens demokrati är bara en täckmantel för kapitalets makt.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

19. Bara genom en arbetarrevolution kan verklig demokrati uppnås.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

20. Vår del av världen bör via ekonomiskt bistånd hjälpa U-länderna.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

21. Äktenskapet är en samlevnadsform som bör favoriseras framför andra.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

22. Jämlikhet mellan människor är politikens viktigaste mål.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

23. Individens frihet är politikens viktigaste mål.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

24. Värnandet och bevarndet av traditioner är politikens viktigaste mål.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

Now that you've answered the questions, go to the
Show Me My Results! button below.

Just for fun, predict what your #1 result will be. Your prediction will not influence your results.


Currently Trending Politics Selectors
More popular selectors: Mouseover for information

2024 Presidential Candidate Selector

Your American Politics Predicted

Congressional Candidate Selector

Which Past US President Do You Resemble?

Landmark Supreme Court Decision Maker

POLITICAL PHILOSOPHY--determin

Ideology Selector

Choosing a Political Party

The Most Comprehensive Politic

Conservative or Liberal

European Political Ideologies

Political Party

What is your Political Ideolog

Political Beliefs

Supreme Court Justices (Rehnqu

Political Spectrum Self-Test

Determine What Type of Sociali

Are you a Republican or a Demo

Find out your own political id

What Political Party are You?

Political Compass

Democrat or Republican?

Liberal Democrat or Conservati

Are you Far Left, Right or sma

Which economic school do you b

What Kind of Anarchist are you

What Type of Feminist Are You?

Democrat or Republican?

Which Australian Political Par

Are you more Democrat or Repub

Are you Conservative or Libera

Political Economy/Philosophy S

Foreign Policy Philosophy

Political Party chooser---Repu

Politiskt test- vilken ideolog

Racism Selector

What American party are you cl

Political Affiliation Survey

Which UK party are you closest

What ideology are you?

Political Roots

U.S. Political Region Selector

Choose your American Political

What kind of conservative are

HOW PUNK/ANARCHIST ARE YOU?

British Political Parties

Canadian Political Parties

Your Leftist Ideology

Political

Which Canadian party do you ag

Australian Political Party Sel

Which Dictator Are You?

What kind of liberal are you?

Which Terrorist Organization I

Who Should I Vote For in the N

What American political factio

What kind of Conservative are

Which Israeli Political Party

What type of libertarian are y

Socialist Party compatibility

Middle East Political Opinion

What philosophy do you follow?

Should you vote Libertarian?

What place do you have in your

Pick A Political Party

ideologitest

In which of the nine political

Which Nazi are you?!

Which of the eight major ideol

What Political Party should yo

The BEST Unbiased Political Id

American Foreign Policy Tradit

International Agenda Selector

Political Spectrum Test

What is your political worldvi


What school of anarchist thoug

What type of leftist are you?

Political Faction Quiz

Are you Left Wing or Right Win

What ideology do you agree wit


Interview questions

Obama Decision Tree

Blackmun Evolution on Abortion

Model

Unexpected consequences

Virginia's Law Making Process

Explain how a law is made.

Security Council Involvement O

How a Law is Passed in New Hol

Don't See It? Find All The Politics Pages Here.

What is your Politics IQ?
einstein Test Your Politics knowledge with these ideologitest Quizzes
More Fun With SelectSmart:


poll Cast your vote! Take this Politics Poll: ideologitest
Are you on Team Biden, Team Trump or Team Other? Say why in the SelectSmart.com Post.
Rate ideologitest


5=best, 0=poor
testimonial
Will ideologitest get your results right? You can also rate on the results page.

espanol. Selectores y diversion para hispanohablantes

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site