Share
Games & Toys Poll: Which Dynasty Warriors 4 Character are you? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphGames & ToysGames & Toys Poll: Which Dynasty Warriors 4 Character are you?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which Dynasty Warriors 4 Character are you?" by Hartmansgrad.

Choose from this list:

Zhuge liang and Yue Ying
Liu Bei
Zhang Fei
Guan Yu
Sima Yi
Cao Cao
Xiahou Dun
Xiahou Yuan
Dian Wei
Sun Jian
Sun Ce or Sun Shang Xiang
Zhou Yun
Zhang He
Zhang Jiao and the yelllow turbans
Meng Huo, Zhu Rong and the Nanman
Huang Gai or Taisi Ci
Lu Xun
The Mighty Lu Bu
Diao Chan
Dong Zhuo
Wei Yan
The Xiao Sisters
Yuan Shao
Gan Ning or Zhou Tai
Xu Chu

   


See the newest and search for polls here: